Netherland - Juridische documentatie

Natixis International Funds (Dublin) I – Annual General Meeting Announcement
We can confirm that the Annual General Meeting of the shareholders of Natixis International Funds (Dublin) I plc was duly convened on 22nd of June 2017. We are pleased to announce that all proposed resolutions were duly passed. For further details of the resolutions passed at the Annual General Meeting, please refer to your copy of the shareholder notification convening the Annual General Meeting dated 25th of May 2017.
  • Natixis International Funds (Lux) I
  • Natixis International Funds (Dublin) I

Natixis International Funds (Lux) I

Fonds Aandelencategorie Essentiële beleggersinformatie
Emerise Asia Equity Fund C
I
R
Q
RE
Emerise Emerging Europe Equity Fund C
I
Q
R
RE
N
Emerise Latin America Equity Fund R
C
I
Q
RE
Emerise Pacific Rim Equity Fund C
I
R
Q
RE
S
Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Harris Associates Global Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Harris Associates U.S. Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Loomis Sayles Duration Hedged Global Corporate Bond Fund I
Q
S
N
R
Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund I
Q
R
RE
S
N
Loomis Sayles Global Credit Fund C
I
Q
R
S
N
Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund I
Q
S
Loomis Sayles Institutional High Income Fund I
S
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund I
N
Q
R
RE
S
Z
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund C
I
Q
R
S
N
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund I
N
Q
R
S
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund I
R
N
S
Q
RE
S1
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund I
N
Loomis Sayles U.S. Research Fund I
Q
R
S
C
N
Natixis Euro Aggregate Plus Fund I
Q
R
RE
N
Natixis Euro High Income Fund I
Q
R
RE
S
N
Natixis Europe Smaller Companies Fund I
Q
R
RE
N
Natixis Global Inflation Fund C
I
Q
R
RE
N
Natixis Short Term Global High Income Fund I
N
Q
R
RE
S
Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund C
I
Q
RE
S
R

Natixis International Funds (Dublin) I

Fonds Supplement Aandelencategorie Essentiële beleggersinformatie
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund C
I
R
S
F
N
Loomis Sayles High Income Fund I
R
RE
S
C
F
N
Loomis Sayles Multisector Income Fund C
I
R
F
J
RE
S
N
 
Copyright © NGAM S.A - Alle rechten voorbehouden Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op 3 januari 2012.

Vooraleer u doorgaat, dient u de volgende gebruiksvoorwaarden voor webpagina's en downloadbare inhoud die NGAM S.A. publiceert (“pagina's Wettelijke Documentatie NGAM”), zorgvuldig te lezen. Het doel van die pagina's en inhoud is belangrijke beleggersinformatie en andere wettelijke documentatie te verschaffen in verband met ICBE-fondsen die worden beheerd of gesponsord door NGAM S.A.

NGAM S.A., een dochteronderneming van Natixis Global Asset Management, is een beheermaatschappij die in Luxemburg is erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier onder hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging en is geregistreerd bij het handelsregister onder het RCS Luxembourg-nummer B 115843. Het officiële adres van NGAM S.A. is 2, rue Jean Monnet, L-2180- Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg. U kunt contact opnemen met NGAM S.A., in het Engels en in het Frans op + 352 270 4591 of door te e-mailen naar luxembourg@ngam.natixis.com.

De pagina's Wettelijke Documentatie NGAM zijn gericht aan personen die inwoner zijn van Nederland of personen die anderszins gemachtigd zijn deze pagina's te raadplegen. Personen die niet aan deze voorwaarden voldoen, mogen de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM niet raadplegen.

De pagina's Wettelijke Documentatie NGAM en de inhoud ervan worden louter ter info verstrekt en mogen niet worden beschouwd als een verzoek, advies, aanbod of een aanbeveling voor enig fonds, effect of dienst in welk rechtsgebied dan ook waar zo'n aanbod, verzoek of aanbeveling onwettig of niet toegelaten zou zijn. Spreek met uw financieel adviseur over producten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent en over de mogelijke belastingverplichtingen die zo'n belegging voor u met zich mee kan brengen. In het bijzonder en zonder beperking worden de fondsen vermeld op de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM niet aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, aan Amerikaanse personen (US Persons zoals bedoeld in Regulation S van de Securities Act van 1933), of in Canada. Het is uw verantwoordelijkheid om alle geldende wetten en regels van elk relevant rechtsgebied te kennen en na te leven.

NGAM S.A. wijst elke aansprakelijkheid in verband met een beslissing op basis van of het vertrouwen in deze pagina's van de hand. Het recentste prospectus en het recentste document met belangrijke beleggersinformatie zijn beschikbaar voor alle beleggers en moeten worden gelezen vóór elke inschrijving.

INSCHRIJVINGEN IN EEN FONDS MOGEN ENKEL OP BASIS VAN DE RELEVANTE AANBIEDINGSDOCUMENTEN EN MOGEN NIET WORDEN GEDAAN VIA de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM.

Als u doorgaat, begrijpt u verder dat:

ALS U DOORGAAT EN DEZE PAGINA'S GEBRUIKT, VERKLAART U ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE AANVAARDEN. NGAM S.A. STELT VOOR DE RECENTSTE VERSIE VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE RAADPLEGEN TELKENS ALS U DE PAGINA'S WETTELIJKE DOCUMENTATIE NGAM BEZOEKT.
________________________________________________________________

Terug naar boven

Bescherming van persoonlijke gegevens

Cookies zijn heel kleine databestanden die bij het bezoek aan een website op de harde schijf kunnen worden weggeschreven. Deze bestanden geven een website te mogelijkheid om terugkerende bezoekers te identificeren en de website op hun voorkeuren af te stemmen. Cookies hebben geen invloed op de prestaties van uw computer.

De pagina's Wettelijke Documentatie NGAM gebruiken twee types cookies. Het eerste type registreert uw aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en geeft u toegang tot de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM. Een tweede type registreert uw surfgedrag op de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM, zodat NGAM S.A. statistieken kan verzamelen over het gebruik van deze pagina's. Deze cookies worden opgeslagen op uw computer tot ze vervallen of tot u ze verwijdert uit uw browsergeschiedenis. Cookies worden enkel geactiveerd tijdens bezoeken aan de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM en volgen de activiteit niet zodra een gebruiker de webpagina verlaat.

NGAM S.A. verklaart bij het verwerken van gegevens die werden vergaard uit cookies, te zullen voldoen aan alle geldende wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens en data van het Groothertogdom Luxemburg.

Wijziging en opvolging van de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM

NGAM S.A. behoudt zich het recht voor om delen van deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. De gebruiksvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de hyperlink op de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM. NGAM S.A. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM te monitoren.

Terug naar boven

Beperkingen voor het gebruik

De auteursrechten op de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM en de verwante inhoud behoren toe aan NGAM S.A. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag u materiaal van de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM niet wijzigen, verdelen, kopiëren, uploaden, reproduceren, doorsturen of commercieel exploiteren, en documenten mag u enkel downloaden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elk gebruik van de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM voor publieke of commerciële doeleinden is verboden.

Terug naar boven

Beperking van de aansprakelijkheid

NGAM S.A. en zijn filialen zijn in geen geval, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, aansprakelijk voor bijzondere of gevolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van, of het onvermogen om gebruik te maken van de materialen op de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM. NGAM S.A. en zijn filialen zijn niet aansprakelijk voor schade of letsels, inclusief, maar niet beperkt tot schade of letsels veroorzaakt door prestaties, het niet-presteren, fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertraagde werking of verzendingen, computervirussen, storingen in communicatielijnen, diefstal of vernieling of ongeoorloofde toegang tot, wijziging of gebruik van informatie, ongeacht of dat, geheel of gedeeltelijk, te wijten is aan het feit dat u de gebruiksvoorwaarden niet naleeft, nalatigheid of enige andere reden. Als u in een rechtsgebied woont dat de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid wegens incidentele of gevolgschade niet toelaat, is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet van toepassing op u.

Terug naar boven

Schadeloosstelling

Als voorwaarde voor gebruik door u van de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM, stemt u ermee in NGAM S.A., zijn filialen en hun respectievelijke beambten, directeurs, gevolmachtigden, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle claims, verliezen, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot erelonen van advocaten) als gevolg van uw gebruik van de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM of van uw schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Terug naar boven

Garantie

De pagina's Wettelijke Documentatie NGAM worden verschaft zoals ze zijn, zoals ze beschikbaar zijn gesteld en met alle mogelijke fouten, en NGAM S.A. waarborgt de nauwkeurigheid, volledigheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid of geschiktheid ervan op geen enkele wijze. U stemt ermee in om het volledige risico van uw gebruik van de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM op u te nemen. Daarenboven, en zonder beperking van het voorgaande, geeft NGAM S.A. geen enkele garantie met betrekking tot vertragingen of fouten in de verzending of levering van materialen, producten of diensten beschikbaar via de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM.

Terug naar boven

Uw land en rol als belegger

Aangezien de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM internationaal toegankelijk zijn, stemt u ermee in alle lokale wetten, bepalingen en regels met betrekking tot uw online gedrag en het gebruik van de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM na te leven.

Terug naar boven

Actualiteit van de inhoud

Alle inhoud op de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM wordt enkel voorgesteld per de publicatiedatum of zoals vermeld, en kan teniet worden gedaan door latere gebeurtenissen op de markt of andere omstandigheden. Het is uw verantwoordelijk om uw pagina's tijdig te vernieuwen of de cache-instellingen op uw browser zo in te stellen dat u steeds de recentste inhoud te zien krijgt.

Terug naar boven

Integratie en scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onafdwingbaar wordt geacht, dan zal die bepaling worden beschouwd als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden en zal dat geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. DE IN DIT DOCUMENT VERMELDE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN, INCLUSIEF DE BEPALINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE PAGINA'S WETTELIJKE DOCUMENTATIE NGAM, VORMEN DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST TUSSEN U EN NGAM S.A. IN VERBAND MET HET ONDERWERP VAN DIT DOCUMENT.

Terug naar boven

Beëindiging

NGAM S.A. kan uw toegang tot de pagina's Wettelijke Documentatie NGAM zonder voorafgaande kennisgeving afsluiten om welke reden dan ook of zonder reden.

Terug naar boven

Geldende wet

Deze algemene voorwaarden worden geregeld door de wetten van het Groothertogdom Luxemburg.