Suomi - Oikeudelliset asiakirjat

  • Natixis International Funds (Lux) I

Natixis International Funds (Lux) I

Rahasto Osuuslaji Sijoittajan avaintiedot
Emerise Asia Equity Fund C
I
R
Q
RE
Emerise Emerging Europe Equity Fund C
I
Q
R
RE
N
Emerise Latin America Equity Fund R
C
I
Q
RE
Emerise Pacific Rim Equity Fund C
I
R
Q
RE
S
Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Harris Associates Global Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Harris Associates U.S. Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Loomis Sayles Duration Hedged Global Corporate Bond Fund I
Q
S
N
R
Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund I
Q
R
RE
S
N
Loomis Sayles Global Credit Fund C
I
Q
R
S
N
Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund I
Q
S
Loomis Sayles Institutional High Income Fund I
S
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund I
N
Q
R
RE
S
Z
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund C
I
Q
R
S
F
N
Z
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund I
N
Q
R
S
Loomis Sayles U.S. Research Fund I
Q
R
S
C
N
Natixis Euro Aggregate Plus Fund I
Q
R
RE
N
Natixis Euro High Income Fund I
Q
R
RE
S
N
Natixis Europe Smaller Companies Fund I
Q
R
RE
N
Natixis Global Inflation Fund C
I
Q
R
RE
N
Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund C
I
Q
RE
S
R
 
Copyright © NGAM S.A - Kaikki oikeudet pidätetään Käyttöehdot

Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja on muutettu viimeksi 3. tammikuuta 2012. 

Ennen kuin jatkat, lue huolella seuraavat käyttöehdot, jotka koskevat NGAM S.A. -yhtiön (“NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivut”) Internet-sivuja ja niiden ladattavaa sisältöä. Niiden tarkoitus on antaa tärkeitä tietoja sijoittajille ja tarjota heille muita juridisia asiakirjoja, jotka koskevat NGAM S.A. -yhtiön hallinnoimia ja sponsoroimia UCITS-rahastoja (yhteissijoitusyrityksiä siirtokelpoisiin arvopapereihin).

NGAM S.A. on Natixis Global Asset Management -yhtiön tytäryhtiö. Se on hallinnointiyhtiö, jolle Luxemburgin Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxemburgin rahoitusalan valvontakomissio) on antanut toimintavaltuudet perustuen joulukuun 17. päivänä 2010 säädetyn yhteissijoituksia koskevan lain kappaleeseen 15.  NGAM S.A.-yhtiön rekisteröity osoite on 2, rue Jean Monnet, L-2180- Luxembourg, Luxemburgin suurherttuakunta. NGAM S.A.-yhtiöön voi ottaa yhteyttä englanniksi ja ranskaksi numeroon  + 352 270 4591, sähköpostilla osoitteeseen luxembourg@ngam.natixis.com.

 NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivut  on tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Suomi tai joilla on muuten pääsyoikeus näille sivuille. Henkilöiden, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ei pidä päästä NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuille.

NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivut  ja niiden sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä niitä pidä käsittää minkään rahaston, arvopaperin tai palvelun tarjoamisena, esittämisenä tai suosittelemisena lainkäyttöalueella, jolla tällaiset tarjoukset, esittelyt tai suositukset ovat lainvastaisia tai luvattomia. Keskustele rahoitusneuvojasi kanssa tuotteista, joista olet kiinnostunut, ja tällaisiin sijoitukseen mahdollisesti liittyvistä veroista.  Erityisesti, mutta niihin rajoittumatta, NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla mainittuja rahastoja ei tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen kansalaisille (kuten tätä termiä käytetään vuoden 1933 arvopaperilaissa) tai Kanadassa.  Teidän vastuullanne on tuntea sovellettavan lainsäädännön lait ja määräykset ja noudattaa niitä.

NGAM S.A. ei ota mitään vastuuta päätöksistä, jotka perustuvat näille sivuille tai näiden sivujen tietoihin luottamiselle.  Uusimmat esitteet ja keskeiset sijoittajan tiedot ovat kaikkien sijoittajien saatavilla, ja ne on luettava ennen merkintää.

SIJOITUKSET RAHASTOON TULEE VAIN RELEVANTTIEN TARJOUSASIAKIRJOJEN PERUSTEELLA EIKÄ NIITÄ SAA TEHDÄ NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivujen perusteella.

Jos jatkat, ymmärrät myös seuraavat seikat:

JOS TE JATKATTE JA KÄYTÄTTE NÄITÄ SIVUJA, TE ILMAISETTE HYVÄKSYVÄNNE KÄYTTÖEHTOMME.  NGAM S.A. EHDOTTAA, ETTÄ TE TUTUSTUTTE UUSIMPIIN KÄYTTÖEHTOIHIN JOKA KERTA KÄYDESSÄNNE  NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla.
________________________________________________________________

Palaa sivun yläosaan

Henkilötietojen suojaus

Evästetiedotot ovat pieniä tiedostoja, jotka voivat tallentua käyttäjän kovalevylle tämän käydessä Internet-sivuilla.  Näiden tiedostojen avulla Internet-sivut voivat tunnistaa sivuille palaavat kävijät ja muokata sivuja näiden mieltymysten mukaan.  Evästetiedostot eivät vaikuta tietokoneen toimintaan.

NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla käytetään kahdentyyppisiä evästetiedostoja. Ensimmäisen tyypin evästetiedostot rekisteröivät sen, että te olette hyväksynyt nämä käyttöehdot, ja sallivat pääsyn  NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuille.   Toisen tyypin evästetiedostot tallentavat teidän navigointinne NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla, ja näin NGAM S.A. voi laatia tilastoja näiden sivujen käytöstä.    Evästetiedostot säilyvät tietokoneellanne niiden umpeutumiseen saakka tai siihen asti, kunnes te pyyhitte ne Internet-selaimenne historiasta.  Evästetiedostot aktivoituvat vain silloin, kun käyttäjä käy NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla, eivätkä ne seuraa toimintaa, kun käyttäjä poistuu Internet-sivuilta.

Käsitellessään evästetiedostoista saatuja tietoja NGAMS S.A.-yhtiö sitoutuu noudattamaan Luxemburgin suurherttuakunnassa voimassa olevia tietosuojalakeja, jotka koskevat henkilötietoja.

NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivujen muutokset ja valvonta

NGAM S.A. varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa, lisätä tai poistaa osia näistä käyttöehdoista koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.  Käyttöehtoihin pääsee linkillä  NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla. NGAM S.A. varaa nimenomaisen oikeuden valvoa NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuja.

Palaa sivun yläosaan

Käyttörajoitukset

NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivut ja niihin liittyvä sisältö on NGAM S.A.- yhtiön tekijänoikeuksien alaista. Lukuun ottamatta mahdollisia kirjallisia sopimuksia, materiaalia NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla ei saa muuttaa, levittää, tallentaa, siirtää tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, asiakirjoja saa ladata vain omaan ei-kaupalliseen käyttöön. NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuja ei saa ottaa julkiseen tai kaupalliseen käyttöön.

Palaa sivun yläosaan

 
Vastuun rajoitus

NGAM S.A. ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa missään olosuhteissa, mukaan lukien, mutta niihin kuitenkaan rajoittumatta, erityisiä tai välillisiä  vahinkoja, jotka voivat aiheutua NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivujen materiaalin käytöstä tai käytön mahdottomuudesta. NGAM S.A. ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa vahingoista tai vammoista, mukaan lukien, mutta niihin kuitenkaan rajoittumatta, toiminnasta tai toiminnan epäonnistumisesta, virheistä, puutteista, keskeytyksistä, poistoista, vioista tai viiveistä toiminnassa tai lähettämisessä, tietokoneviruksista, yhteysväylien vioista, varkaudesta tai tuhoutumisesta, luvattomasta pääsystä, muutoksista tiedoissa tai niiden käytöstä, joka johtuu osittain tai kokonaan siitä, että te ette noudata käyttöehtoja, ehtojen laiminlyömisestä tai muista vastaavista seikoista.     Jos te asutte alueella, jolla sovellettavassa lainsäädännössä ei sallita vastuuvapauden rajoittamista erityisten tai välillisten vahinkojen osalta, yllä olevat rajoitukset eivät ehkä koske teitä. 

Palaa sivun yläosaan

Korvaukset

NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivujen käytön ehtona te sitoudutte suorittamaan korvausta NGAM S.A.-yhtiölle, sen tytäryhtiöille ja niiden toimihenkilöille, johtajille, edunvalvojille, työntekijöille ja agenteille ja suojaamaan näitä kaikilta vaateilta, menetyksiltä, vastuulta, maksuilta ja kuluilta (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, myös  asianajokuluilta), jotka johtuvat  NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivujen käytöstä tai näiden käyttöehtojen rikkomisesta. 

Palaa sivun yläosaan

Takuun poissulkeminen

NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivut tarjotaan käyttöön sellaisenaan mahdollisine vikoineen, eikä NGAM S.A. takaa niiden täsmällisyyttä, täydellisyyttä, saatavuutta, luotettavuutta tai ajanmukaisuutta.  Te suostutte ottamaan täyden vastuun NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivujen käytöstä. Lisäksi rajoittamatta yllä mainittuja seikkoja NGAM S.A. kieltäytyy kaikista takuista, jotka liittyvät sellaisten materiaalien, tuotteiden tai palveluiden lähetyksen tai toimituksen viivästymiseen tai niissä oleviin virheisiin, jotka ovat käytettävissä  NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuijen välityksellä. 

Palaa sivun yläosaan

Teidän sijoittajan roolinne ja oma maanne

Koska NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuille voi päästä ympäri maailmaa, te sitoudutte noudattamaan paikallisia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat verkkokäyttäytymistänne ja NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivujen käyttöä.

Palaa sivun yläosaan

Sisällön ajanmukaisuus

Kaikki sisältö NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla esitetään vain julkistamispäivän tai muuten mainitun ajankohdan mukaisena, ja tapahtumat markkinoilla tai muut olosuhteet voivat kumota sen. Te olette vastuussa ruudun virkistämisestä tai selaimen välimuistin asetuksista, jotta voitte katsoa tuoreinta sisältöä.

Palaa sivun yläosaan

 Integraatio ja erotettavuus

Jos jokin määräys näissä käyttöehdoissa katsotaan lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai käytäntöön soveltumattomaksi, kyseinen määräys on erotettavissa näistä käyttöehdoista eikä se vaikuta muiden määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanoon. TÄSSÄ ESITETYT EHDOT, MÄÄRÄYKSET JA RAJOITUKSET  MUKAAN LUKIEN KÄYTTÖEHTOJEN MÄÄRÄYKSET NGAM-YHTIÖN JURIDISTEN ASIAKIRJOJEN SIVUILLA MUODOSTAVAT KOKO SOPIMUKSEN TEIDÄN JA  NGAM S.A.-YHTIÖN VÄLILLÄ NÄISSÄ ASIOISSA.

Palaa sivun yläosaan

Päättyminen

NGAM S.A. voi katkaista teidän pääsynne NGAM-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuille mistä syystä tahansa tai ilman mitään syytä ilman ennakkovaroitusta.

Palaa sivun yläosaan

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin ehtoihin sovelletaan Luxemburgin suurherttuakunnan lainsäädäntöä.