Norge - Juridisk dokumentasjon

  • Natixis International Funds (Lux) I

Natixis International Funds (Lux) I

Fond Andelsklasse Viktig informasjon til investorene
Emerise Asia Equity Fund C
I
R
Q
RE
Emerise Emerging Europe Equity Fund C
I
Q
R
RE
N
Emerise Latin America Equity Fund R
C
I
Q
RE
Emerise Pacific Rim Equity Fund C
I
R
Q
RE
S
Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Harris Associates Global Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Harris Associates U.S. Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Loomis Sayles Duration Hedged Global Corporate Bond Fund I
Q
S
N
R
Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund I
Q
R
RE
S
N
Loomis Sayles Global Credit Fund C
I
Q
R
S
N
Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund I
Q
S
Loomis Sayles Institutional High Income Fund I
S
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund I
N
Q
R
RE
S
Z
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund C
I
Q
R
S
F
N
Z
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund I
N
Q
R
S
Loomis Sayles U.S. Research Fund I
Q
R
S
C
N
Natixis Euro Aggregate Plus Fund I
Q
R
RE
N
Natixis Euro High Income Fund I
Q
R
RE
S
N
Natixis Europe Smaller Companies Fund I
Q
R
RE
N
Natixis Global Inflation Fund C
I
Q
R
RE
N
Natixis Short Term Global High Income Fund I
N
Q
R
RE
S
Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund C
I
Q
RE
S
R
 
Copyright © NGAM S.A - Alle rettigheter reserveres Vilkår for bruk

Bruksbetingelser

Disse bruksbetingelsene ble sist modifisert 3. januar 2012.

Før du fortsetter, ber vi om at du leser nedenstående bruksbetingelser for nettsidene og nedlastbart innhold utgitt av NGAM S.A. ("NGAMs juridiske dokumentasjon"), som leverer Viktig informasjon til investorene og annen juridisk informasjon relatert til UCITS-fondene som forvaltes eller sponsoreres av NGAM S.A.

NGAM S.A., som er et datterselskap av Natixis Global Asset Management, er et forvaltningsselskap som i Luxembourg er godkjent av Commission de Surveillance du Secteur Financier i henhold til kapittel 15 i Lov av 17. desember 2010 om kollektive investeringer, og er registrert i handelsregistret under RCS Luxembourg nummer B 114843. Forretningsadressen til NGAM S.A. er 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg. NGAM S.A. kan kontaktes på engelsk og fransk på tel. + 352 270 4591, via e-post på luxembourg@ngam.natixis.com.

Sidene med NGAMs juridiske dokumentasjon henvender seg til personer som bor i Norge eller personer som på annet vis har autorisasjon til å gå inn på disse sidene. Personer som ikke oppfyller noen av disse kvalifikasjonene må ikke gå inn på sidene med NGAMs juridiske dokumentasjon.

Sidene med NGAMs juridiske dokumentasjon og innholdet på disse er kun å anse som informasjon, og ikke som en anmodning, et råd, et tilbud eller en anbefaling vedrørende noe fond, verdipapir eller tjeneste i noen jurisdiksjon hvor slike tilbud, anmodninger eller anbefalinger ville være ulovlige eller ikke tillatt. Vennligst snakk med din finansrådgiver om eventuelle produkter du måtte være interessert i, og de skattemessige forpliktelser som en slik investering måtte påføre deg. Spesielt, og uten begrensning, tilbys eller selges fondene som nevnes i NGAMs juridiske dokumentasjon ikke i USA, til personer fra USA (som begrepet er definert i Regulation S i Securities Act av 1933) eller i Canada. Det er ditt ansvar å være klar over og ta hensyn til alle gjeldende lover og regler i enhver jurisdiksjon.

NGAM S.A. fraskriver seg ethvert ansvar relatert til beslutninger som er basert på eller som er gjort i tillit til disse sidene. Det siste prospektet og dokumentet med Viktig informasjon til investorene er tilgjengelig for alle investorer, og må leses forut for tegning,

TEGNINGER I ET FOND KAN KUN SKJE PÅ BASIS AV DET RELEVANTE TILBUDSDOKUMENTET, OG KAN IKKE SKJE VIA NGAMs juridiske dokumentasjon.

Når du fortsetter, forstår du videre at:

VED Å FORTSETTE OG BRUKE DISSE SIDENE, TILKJENNEGIR DU AT DU AKSEPTERER VÅRE BRUKSBETINGELSER. NGAM S.A. FORESLÅR AT DU GJENNOMGÅR SISTE VERSJON AV BRUKSBETINGELSENE HVER GANG DU BESØKER SIDENE MED NGAMs juridiske dokumentasjon.
________________________________________________________________

Tilbake til toppen

Beskyttelse av personlig informasjon

Informasjonskapsler er små datafiler som kan legges på brukerens harddisk når han besøker en nettside. Disse filene gjør at nettstedet kan identifisere besøkende som kommer igjen, og skreddersy nettstedet til deres preferanser. Informasjonskapslene vil ikke påvirke din datamaskins ytelse.

Sidene med NGAMs juridiske dokumentasjon benytter to typer informasjonskapsler. Den første registrerer din aksept av disse bruksbetingelsene og gir deg tilgang til NGAMs juridiske dokumentasjon. En annen type kapsler registrerer hvordan du navigerer på sidene med NGAMs juridiske dokumentasjon, og muliggjør at NGAM S.A. kan samle inn statistikk om bruken av disse sidene. Disse informasjonskapslene lagres på datamaskinene din til de utløper eller du sletter dem fra din nettleserhistorikk. Informasjonskapslene aktiviseres kun under besøk på sidene med NGAMs juridiske dokumentasjon, og sporer ikke aktivitet når brukeren forlater nettsiden.

Ved håndteringen av data som er innsamlet fra informasjonskapsler lover NGAM S.A. å overholde alle lover om beskyttelse av data og personlig informasjon som gjelder i Luxembourg.

Endring og monitorering av sidene med NGAMs juridiske dokumentasjon
NGAM S.A. forbeholder seg rett til å endre, modifisere, tilføye eller fjerne deler av disse bruksbetingelsene på ethvert tidspunkt og uten varsel. Man kan få tilgang til bruksbetingelsene via hyperlenken på sidene med NGAMs juridiske dokumentasjon. NGAM S.A. reserverer seg ettertrykkelig rett til å monitorere sidene med NGAMs juridiske dokumentasjon.

Tilbake til toppen

Begrensninger for bruk

NGAM S.A. har copyright på NGAMS juridiske dokumentasjon og relatert innhold. Uten ved skriftlig avtale kan du ikke endre, redistribuere, kopiere, laste opp, reprodusere, transmittere eller kommersielt utnytte noe materiale på fra NGAMs juridiske dokumentasjon, og du kan kun laste ned dokumenter for personlig og ikke-kommersiell bruk. Enhver bruk av NGAMs juridiske dokumentasjon for offentlig eller kommersiell bruk er forbudt.

Tilbake til toppen

Begrensning av ansvar

NGAM S.A. og dets partnere er ikke under noen omstendigheter ansvarlige for, inklusive men ikke begrenset til, noen spesifikk eller følgeskade som kan stamme fra bruken av eller den manglende evnen til å bruke materialet på sidene med NGAMs juridiske dokumentasjon. NGAM S.A. og dets partnere er ikke ansvarlige for skader, inklusive, men ikke begrenset til skader forårsaket av ytelsen eller den manglende ytelsen, feil, utelatelser, avbrudd, sletting, defekter, forsinkelser ved drift eller transmisjon, datavirus, kommunikasjonslinjefeil, tyveri eller destruksjon eller uautorisert tilgang til, endring av eller bruk av informasjon, enten det helt eller delvis skyldes din evne til å overholde bruksbetingelsene eller annet. Dersom du bor i en jurisdiksjon som ikke tillater begrensning eller fraskrivelse av ansvar for skader eller følgeskader, kan det hende at ovenstående begrensning eller fraskrivelse ikke gjelder for deg.

Tilbake til toppen

Skadesløsgjørelse

Som en betingelse for din bruk av NGAMs juridiske dokumentasjon, aksepterer du å holde NGAM S.A., dets partnere, deres ledelse, direktører, fullmaktshavere, ansatte og agenter skadesløse i forbindelse med alle krav, tap, forpliktelser, kostnader og utgifter (inklusive, men ikke begrenset til advokatsalærer) som stammer fra din bruk av NGAMs juridiske dokumentasjon eller fra dine brudd på disse bruksbetingelsene.

Tilbake til toppen

Fraskrivelse av garantier

Sidene med NGAMs juridiske dokumentasjon leveres "som de er", "som de er tilgjengelige" og "med alle sine feil", og NGAM S.A. garanterer ikke deres nøyaktighet, fullstendighet, tilgjengelighet, pålitelighet eller rettidighet. Du aksepterer å påta deg hele risikoen relatert til din bruk av NGAMs juridiske dokumentasjon. I tillegg, og uten å begrense det forestående, fraskriver NGAM seg enhver garanti med hensyn til forsinkelser eller feil ved transmisjon eller leveransen av materiale, produkter eller tjenestene som er tilgjengelige via sidene med NGAMs juridiske dokumentasjon.

Tilbake til toppen

Investorens rolle og land

Da man kan få tilgang til NGAMs juridiske dokumentasjon internasjonalt, aksepterer du å overholde alle lokale lover og regler relatert til dine online-aktiviteter og bruken av NGAMs juridiske dokumentasjon.

Tilbake til toppen

Innholdets rettidighet

Alt innhold i NGAMs juridiske dokumentasjon presenteres kun per publiseringsdatoen, og bli endret pga. etterfølgende markedsbegivenheter eller andre omstendigheter. Du er selv ansvarlig for å oppdatere din skjerm eller cache-innstillingene i din nettleser for å sikre at du ser det mest oppdaterte innholdet.

Tilbake til toppen

Integrasjon og ugyldighet

Dersom noen bestemmelse i disse bruksbetingelsene kjennes ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, kjennes denne bestemmelsen ugyldig i disse bruksbetingelsene, hvilket ikke vil påvirke gyldigheten og muligheten til å håndheve for de resterende bestemmelsene. VILKÅRENE, BETINGELSENE OG RESTRIKSJONENE SOM ER BESKREVET HER, INKLUSIVE BESTEMELSENE I BRUKSBETINGELSENE FOR NGAMS JURIDISKE DOKUMENTASJON, UTGJØR DEN FULLSTENDIGE AVTALEN MELLOM DEG OG NGAM S.A. VEDRØRENDE EMNET SOM OMTALES HER.

Tilbake til toppen

Terminering

NGAM S.A. kan av en hvilken som helst grunn eller uten grunn terminere din tilgang til NGAMs juridiske dokumentasjon uten forutgående varsel.

Tilbake til toppen

Lovverk

Disse vilkårene og betingelsene administreres i henhold til luxembourgsk lov.